5 phương pháp nghiên cứu định tính mà mọi nhà nghiên cứu UX nên biết

0
330

Nội Dung Chính

Bạn đã bao giờ nghe cụm từ, “những con số không nói dối?” Chà, bản thân họ không nói dối , nhưng các phương pháp nghiên cứu định tính cho thấy rằng các con số không phải lúc nào cũng nói lên toàn bộ câu chuyện.

phương pháp nghiên cứu định tính, tay cầm bóng đèn để biểu thị những hiểu biết nghiên cứu định tính

Hiểu cách khách hàng cảm nhận, suy nghĩ và chỉ trích công ty của bạn là điều cốt yếu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của bạn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải bao gồm nghiên cứu định tính trong quá trình thu thập phản hồi của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp nghiên cứu định tính một cách chi tiết hơn.

Nghiên cứu định tính là gì?

Nghiên cứu định tính cuối cùng hướng dẫn việc tạo ra các giả thuyết, sau đó có thể được chứng minh hoặc bác bỏ thông qua nghiên cứu định lượng.

Nói cách khác, nó khen ngợi nghiên cứu định lượng khi phân tích hành vi của khách hàng và cả hai cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh về cơ sở khách hàng của bạn .

Hình ảnh dưới đây phác thảo sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng, và cách chúng gặp nhau ở giữa để tạo ra một chiến lược phương pháp hỗn hợp.

Phương pháp nghiên cứu định tính là gì
Phương pháp nghiên cứu định tính là gì

Chúng ta sẽ khám phá điều này chi tiết hơn tiếp theo.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here