Bộ trang web liên quan đến doanh nghiệp

0
81

Nội Dung Chính

Bộ trang web liên quan (RWS) là một cách để công ty khai báo mối quan hệ giữa các trang web để trình duyệt cho phép truy cập cookie hạn chế của bên thứ ba cho các mục đích cụ thể.

Nhiều tổ chức có các trang web liên quan với các tên miền khác nhau, chẳng hạn như brandx.comvà fly-brandx.com—hoặc các miền dành cho các quốc gia khác nhau như example.comexample.rsexample.co.ukv.v.

Beeseo - website
Bộ trang website liên quan tới doanh nghiệp

Hãy tưởng tượng một công ty giúp bạn đặt kỳ nghỉ. Công ty có hai địa điểm liên quan: fly-brandx.comvà drive-brandx.comtách biệt các chuyến bay và thuê ô tô. Trong quá trình đặt chỗ cho một hành trình, bạn có thể đi giữa các trang web này để chọn các tùy chọn khác nhau và bạn mong muốn giỏ hàng của mình ghi nhớ các lựa chọn của bạn trên các trang web này.

Các trang web liên quan như thế này thường dựa vào cookie để duy trì trạng thái đăng nhập của bạn hoặc hiển thị nội dung được cá nhân hóa cho bạn.

Khi Chrome chuyển sang chặn cookie của bên thứ ba để cải thiện quyền riêng tư trên web, cần có các cơ chế mới để cho phép những trải nghiệm này hoạt động.

Tập hợp trang web liên quan là cách để một công ty tuyên bố mối quan hệ giữa các trang web để trình duyệt cho phép truy cập cookie hạn chế của bên thứ ba cho các mục đích cụ thể . Chrome sẽ sử dụng các mối quan hệ đã khai báo này để quyết định thời điểm cho phép hoặc từ chối quyền truy cập của một trang web vào cookie của họ khi ở trong bối cảnh của bên thứ ba.

Ở cấp độ cao, Tập hợp trang  liên quan là một tập hợp các miền, trong đó có một “bộ chính” duy nhất và có thể có nhiều “thành viên tập hợp”.

Tác giả trang website cần gửi tên miền của họ tới một tập hợp . Các thành viên của tập hợp có thể bao gồm nhiều loại miền khác nhau với các tập hợp con dựa trên các trường hợp sử dụng .

Bộ trang web liên quan rất phù hợp cho các trường hợp khi một tổ chức cần một hình thức nhận dạng chung trên các trang web cấp cao nhất khác nhau. Danh tính được chia sẻ trong trường hợp này có nghĩa là mọi thứ từ giải pháp đăng nhập một lần đầy đủ cho đến chỉ cần một tùy chọn chung trên các trang web.

Một tổ chức có thể có các tên miền cấp cao nhất khác nhau dành cho:

  • Tên miền có thương hiệu :fly-brandx.com, drive-brandx.com
  • Miền ứng dụng :calendar-brandx.com, mail-brandx.com
  • Các miền dành riêng cho quốc gia để bật bản địa hóa: brandx.co.uk,brandx.rs
  • Các miền dịch vụ mà người dùng không bao giờ tương tác trực tiếp nhưng cung cấp dịch vụ trên các trang web của cùng một tổ chức:brandx-assets.com
  • Các miền hộp cát mà người dùng không bao giờ tương tác trực tiếp nhưng tồn tại vì lý do bảo mật:brandx-usercontent.com  

Đọc thêm: Dịch vụ booking PR   

TOP 10 báo điện tử, trang thông tin điện tử được quan tâm nhất đầu năm 2024

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here