Các dạng từ khóa trong Google AdWords

0
2225

Giải thích về các dạng từ khóa:

– Từ khóa đối sánh rộng:

+ Định nghĩa: là dạng từ khóa mặc định, sẽ kích hoạt quảng cáo nếu cụm từ tìm kiếm của người tìm kiếm có chứa cụm từ từ khóa theo bất kỳ thứ tự nào và có thể cùng với các cụm từ khác. Ngay cả khi người tìm kiếm gõ số ít ( số nhiều ), từ đồng nghĩa hoặc biến thể của từ gốc quảng cáo cũng hiển thị.
+ Định dạng từ khóa: a b c ( không có dấu gì đi kèm )
+ Các trường hợp quảng cáo xuất hiện: Khi người dùng search
    Chính xác: a b c
    Số nhiều: ( trong tiếng Anh là chính )
    Sai chính tả: á b c
    Có chứa cụm từ: a b c d
    Cụm từ được sắp xếp khác: a c b
    Có chứa cụm từ với thứ tự sắp xếp khác: a d c b
    Có chứa từ: a ( nếu các từ khác trong truy vấn tìm kiếm có trong mẫu quảng cáo )
 + Cách sử dụng: Về mặt lý thuyết, từ khóa đối sánh rộng sẽ giúp quảng cáo hiển thị nhiều nhất có thể, thu được nhiều click nhất và … đỡ phải lập danh sách từ khóa. Tuy nhiên chỉ nên áp dụng nếu lĩnh vực mà bạn muốn quảng cáo có ít biến thể gây nhầm lẫn với sản phẩm khác, nếu không bạn sẽ tốn tiền vô ích cho những người không tìm kiếm sản phẩm của mình. Ví dụ như thế này: search “dao tao seo” ( Đào tạo Seo ) mà ra quảng cáo “trị sẹo”.

Trong trường hợp bạn vẫn muốn sử dụng dạng từ khóa đối sánh rộng, bạn cần thường xuyên kiểm tra các truy vấn cụ thể của người tìm kiếm và phủ định các key không liên quan:
Vào tab từ khóa và tick vào key bạn muốn xem truy vấn cụ thể, chọn tab “chi tiết từ khóa” như trong ảnh. Chú ý là danh sách từ khóa cụ thể sẽ được Google thống kê chậm, khoảng sau 48 tiếng.

Các dạng từ khóa AdWords

Xem các từ khóa, chọn từ khóa bạn muốn phủ định và click “thêm vào dưới dạng từ khóa phủ định”. Đến đây tôi nghĩ là bạn có thể làm tiếp bước tiếp theo rồi!

Trong ví dụ về Sẹo thì bạn cần phủ định từ khóa “dao tao” ( ở dạng đối sánh cụm từ ). Khi đó search [dao tao seo], quảng cáo về sẹo sẽ không hiển thị.
Lưu ý: Không nên lạm dụng từ khóa này, tốt nhất bạn hãy kiểm soát quảng cáo và từ khóa của mình một cách cụ thể
+ Mẹo:
  • Sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng bằng cách thêm dấu + như sau: Quảng cáo với từ khóa là  +a +b c  .Khi đó quảng cáo sẽ chỉ hiển thị nếu người dùng tìm kiếm một cụm từ chứa ít nhất 2 từ a và b. Bạn cũng có thể sử dụng dấu trừ, ví dụ nếu bạn tạo từ khóa là seo -dao -tao thì search “dao tao seo” sẽ không hiển thị quảng cáo.
  • Trên mẫu quảng cáo, bạn cố gắng nghĩ ra và có càng nhiều từ khóa có thể người tìm kiếm sẽ search trong mẫu quảng cáo, thì quảng cáo sẽ hiển thị vị trí cao với cpc thấp.

– Từ khóa đối sánh cụm từ:

+ Định nghĩa: từ khóa sẽ kích hoạt quảng cáo khi ai đó tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc từ khóa chính xác của bạn với các từ bổ sung trước hoặc sau từ khóa đó. Ngay cả khi người tìm kiếm gõ số ít ( số nhiều ), từ đồng nghĩa hoặc biến thể của từ gốc quảng cáo cũng hiển thị, trừ khi khi cài đặt hiển thị, bạn chọn “Không bao gồm biến thể gần đúng”
có thể giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn cấp cho bạn nhắm mục tiêu chính xác hơn. Nói cách khác, từ khóa của bạn ít có khả năng hiển thị quảng cáo cho những khách hàng đang tìm kiếm cụm từ không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Để sử dụng từ khóa đối sánh cụm từ, chỉ cần bao quanh từ bạn muốn được đối sánh bằng dấu ngoặc kép. Vì chúng tôi sẽ tự động hiển thị quảng cáo của bạn cho các biến thể gần giống trong các chiến dịch mới và hiện tại của bạn, không cần phải thêm riêng các biến thể của từ khóa của bạn.

+ Định dạng từ khóa: “a b c” ( Có dấu ngoặc kép )
+ Các trường hợp quảng cáo xuất hiện:
   Tìm kiếm chính xác: a b c
   Số ít, nhiều và sai chính tả: á b c …
   Chứa cụm từ: x a b c; a b c z; x a b c z; a y b c
   Không xuất hiện: a c b; x a c b ( cụm từ phải được sắp xếp đúng như bạn tạo thì mới hiển thị ).
+ Cách sử dụng: Đây là cách mà seongon hay sử dụng nhất vì nó có thể giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn kiểm soát được nhắm mục tiêu cụ thể hơn, tránh hiển thị khi có khách hàng đang tìm kiếm cụm từ không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
+ Mẹo:
  • Bạn vẫn cần kiểm tra và phủ định những từ không liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  • Mỗi cụm từ khóa, hoặc các cụm từ khóa có liên quan chặt chẽ, bạn tạo nhóm quảng cáo với các mẫu quảng cáo có chứa cụm từ, điểm chất lượng bạn sẽ cao hơn và cpc sẽ thấp.

– Từ khóa đối sánh chính xác:

+ Định nghĩa: Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện khi ai đó tìm kiếm từ khóa chính xác của bạn, không có bất kỳ cụm từ nào khác trong tìm kiếm. Trương hợp biến thể, số ít, nhiều … cũng giống như 2 trường hợp trên.
+ Định dạng từ khóa: [a b c]
+ Các trường hợp quảng cáo xuất hiện: ngắn gọn là người tìm kiếm search đúng từ đó thì quảng cáo hiển thị. Search có thêm từ khác đằng trước, sau hoặc nằm giữa 3 từ a, b, c thì quảng cáo không hiển thị.
+ Cách sử dụng:
  • Cách này người Việt Nam hay dùng vì không hiểu các cách trên, theo seongon thì hiệu quả nó kém nhất, bỏ qua rất nhiều truy vấn khác trong khi truy vấn chính xác chỉ chiếm dưới 20% với đa số các ngành nghề.
  • Chỉ nên sử dụng cách này khi sản phẩm hay dịch vụ của bạn gần như không có biến thể khác, tức là khi người tìm kiếm muốn tìm sản phẩm, dịch vụ của bạn thì họ search đúng như bạn nghĩ, hoặc sản phẩm và dịch vụ mà bạn muốn bán cần chính xác ( Ví dụ bán đang cần bán Iphone 4 36G chứ không phải bất kỳ loại iphone nào khác thì bạn chọn từ khóa là [iphone 4 36G].
  • Cách sử dụng này có thể giúp bạn nhắm mục tiêu chính xác gần như 100%, trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có quá nhiều biến thể và lượng search quá nhiều vượt quá khả năng ngân sách của bạn thì cũng nên sử dụng đối sanhs chính xác.
+ Mẹo: không có. Tư duy của bạn sẽ tạo ra mẹo cho riêng mình.
5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here